Sou a: Inici / Members / Fundació Autònoma Solidària
Recurs D source code Promovent una Economia Justa i Solidària a la Universitat
El material pedagògic “Promoviendo una Economía Justa y Solidaria en la Universidad” té com a objectiu augmentar el coneixement i el compromís de la comunitat universitària vers la construcció d’estructures econòmiques i socials més justes que contribueixin el desenvolupament humà local. La proposta pedagògica consta, d’una banda, d’activitats formatives i recursos didàctics en la línia d’incidència curricular i, per altra banda, d’activitats de sensibilització a nivell de campus a través d’espais de debat. Aquest recurs es pot adaptar als graus d’Economia, ADE, Comptabilitat i Finances, Ciència Política i Gestió Pública, entre d’altres.
Recurs Citrix ICA settings file Cap a una economia més justa. Una introducció a l'economia crítica
Material didàctic sobre teoria de l’economia amb un enfocament crític i heterodox. Tot i que el material és eminentment teòric, cada capítol presenta algunes activitats de reflexió sobre les corrents econòmiques presentades. Aquest recurs es pot adaptar a primers cursos de graus com Economia, Administració i Direcció d’Empreses, Comptabilitat i Finances i Empresa i Tecnologia entre d’altres.
Recurs Citrix ICA settings file Ethica
Joc de taula sobre finances ètiques que pretén fer reflexionar sobre els impactes ambiental i social que provoquen les inversions que fan els bancs amb els diners de les persones clientes, així com conèixer quines decisions ètiques es poden prendre en relació a la gestió dels diners. Ethica ha estat dissenyat per ser jugat entre 6 i 27 persones adultes. Aquest joc es pot utilitzar en diferents graus com Economia, Administració i Direcció d’Empreses, Ciències Ambientals, Sociologia, Ciències Política i Gestió Pública, entre d’altres.
Recurs object code SmileUrbo
Joc de simulació en equips en el qual els jugadors adopten el rol de membres de la Junta del Poble. Per una banda, aquests han de prendre decisions sobre el futur de la seva comunitat, mentre que, per l’altra, cada jugador ha d’actuar segons els interessos particulars que van associats al seu rol. Aquest joc es pot utilitzar en diferents graus com Economia, Ciència i Tecnologia dels Aliments, Ciències Ambientals, Sociologia, Ciències Política i Gestió Pública, entre d’altres.
Recurs Global Dimension in Engineering Education (GDEE)
Recurs pedagògic format per diversos materials sobre la dimensió global en la formació en enginyeria. Els materials contenen teoria relacionada amb diferents aspectes de la dimensió global en enginyeria, però també incorporen estratègies pel professorat a l’hora de fomentar l’aprenentatge de l’estudiantat. També s’ofereixen altres materials complementaris com estudis de cas, documentals o articles científics. Els recursos estan dirigits a professorat de diversos graus relacionats amb l’Enginyeria.