Sou a: Inici / Sobre Edualter / Què fem
La nostra missió és contribuir a incorporar l’educació per al desenvolupament amb un enfocament crític i transformador, en els diferents àmbits educatius (formal, no formal i informal)

Les línies estratègiques que orienten el nostre treball són les següents:

  1. Sistematització i difusió de materials didàctics, documents teòrics i de reflexió pedagògica sobre educació per al desenvolupament a través de la xarxa de recursos
  1. Elaboració i difusió de propostes didàctiques pròpies, fonamentalment sobre l’ús dels mitjans audiovisuals com a eina pedagògica i l’anàlisi crítica de l’actualitat informativa
  1. Formació i assessorament en els àmbits de la sensibilització i l’educació per al desenvolupament, entre el professorat, entitats, col·lectius i plataformes.
  2. Dinamització de xarxes i grups de treball i reflexió de professorat i ONGD per a la construcció col.laborativa de propostes vinculades a l’EpD amb perspectiva crítica i transformadora